nőjogi szervezetek

Nőkért Egyesület:

A Nőkért Egyesület célja a nemek egyenlőségével kapcsolatos szemléletformálás, annak kiemelt részeként a jelentős teljesítményt nyújtó nők és a feminizmus történetének megismertetése, valamint a nőkkel szembeni erőszak és a szexizmus elleni küzdelem. Kiemelten küzd a médiában észlelhető szexista, erőszakbagatellizáló és áldozathibáztató megnyilvánulások ellen.

Magyar Női Érdekérvényesítési Szövetség:

A Női Érdek hosszú távú célkitűzése, hogy a magyar nők társadalmi és jogi egyenlőséghez hozzájáruljon, szemléletváltozást indítson el a nemek esélyegyenlősége terén. A szövetség igyekszik a nők szociális helyzetét, életesélyét és életminőségét a maga eszközeivel javítani, fellép a nőkkel szembeni diszkrimináció és erőszak minden formájának tilalmáért is. A szövetség a napi gyakorlatában a jogalkotás különböző szintjeihez kapcsolódva arra törekszik, hogy a nők élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén, a magán- és a közszférában egyaránt, a törvényhozástól a törvények megvalósításáig terjedően.

NANE – Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen:

Az Egyesület célja, hogy fellépjen a nők és a gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben; tevékenysége egyéni, közösségi és társadalmi szinten folyik. Az Egyesület önkéntesei telefonos segítségnyújtást, tájékoztatást végeznek egyéni szinten, míg közösségi szinten különböző célcsoportú képzéseket és ifjúsági foglalkozásokat tartanak, valamint szakmai és önsegítő csoportokat indítanak. Társadalmi jelentőségű az Egyesület könyvkiadó tevékenysége, amely a párkapcsolati erőszakra – az egyéni aspektusokon túl – mint társadalmi problémára hívja fel a figyelmet. Ezt a törekvést az egész évben szervezett figyelemfelhívó akciók, a folyamatos lobbizó és monitorozó tevékenység egészíti ki.

Patent egyesület:

Nők elleni erőszak áldozatok és reprodukciós jogaikban sértettek számára jogi és pszichológiai segítséget nyújt. A törvényalkotók számára javaslatokat; a bíróságok, hatóságok, szociális ellátórendszer munkáját szakmailag segítő anyagokat, az érintettek és környezetük számára ismeretterjesztő kiadványokat készít. Önkénteseket és szakembereket is képez, és önsegítő önismereti csoportot vezet túlélők számára. A nők elleni erőszak és reprodukciós jogok kérdéseiben az állami/hatósági tevékenység civil kontrolljaként működik.

European Institute for Gender Equality:

A nemi esélyegyenlőség európai intézete